Kredyt mieszkaniowy PKO BP

Oprocentownie 3,81%
RRSO 4,37%
Prowizja 0%
Czas trwania kredytu do 30 lat
W pierwszym roku oprocentowanie wynosi 2,89%. Finansowanie do 90% wartości nieruchomości, możliwe "wakacje kredytowe".

PKO BP – Kredyt mieszkaniowy

Cele kredytu

Bank PKO BP nie oferuje aktualnie kredytu mieszkaniowego sensu stricto, za to można skorzystać z kredytu hipotecznego „Kredyt Własny Kąt hipoteczny”. Środki finansowe pozyskane w ramach kredytu można przeznaczyć na bardzo różne cele mieszkaniowe, m.in. budowę domu (też na działce rekreacyjnej), mieszkania, garażu czy miejsca postojowego, ale też wykończenie, wyposażenie, remont i rozbudowę lokalu. Kredytem sfinansujemy również zakup domu, mieszkania, działki budowlanej, garażu itp. Inne dozwolone cele to np. nabycie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spłata innego kredytu mieszkaniowego oraz refinansowanie kosztów, które już zostały poniesione w celach mieszkaniowych. Warto zauważyć, że bank dopuszcza łączenie celów.

Parametry kredytu

Kredyt mieszkaniowy PKO BP jest prowadzony w złotówkach, a maksymalny okres kredytowania wynosi 35 lat. Istnieje możliwość sfinansowania dzięki niemu do 90% wartości nieruchomości. Przy określonych założeniach, RRSO dla kredytu w PKO Banku Polskim wynosi 4,37% (prowizja 0%), a dla kredytu w PKO Banku Hipotecznym SA RRSO wynosi 4,16 (prowizja 0%). Jednoczesne nabycie lub uprzednie posiadanie wybranych produktów banku (karta kredytowa, rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, ubezpieczenie spłaty kredytu hipotecznego, ubezpieczenie na życie dla klientów) ma wpływ na obniżenie warunków cenowych kredytu. System spłacania kredytu może opierać się o raty równe lub malejące, a dodatkowo formułę tę można zmienić w trakcie trwania umowy. Kredyt mieszkaniowy PKO BP posiada oprocentowanie o charakterze zmiennym, jednak można wnioskować o zmianę rodzaju stopy procentowej. Istnieje również możliwość wcześniejszej spłaty kredytu i jednorazowego zawieszenia spłaty kapitału na okres nawet 36 miesięcy. Bank nie wymaga dostarczenia odpisu z księgi wieczystej dla nieruchomości znajdujących się w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych.